ชื่อไทย : นางลม
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium peguanum Lindl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่หรือเกือบกลม สูง 1-1.5 ซม. ขึ้นเป็นกระจุกแน่นใบเกิดที่ยอด
ใบ :
มี 2 – 3 ใบ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 3-5 ซม. แผ่นใบบางและทิ้งใบก่อนถึงฤดูดอก
ดอก :
ออกเป็นช่อบริเวณปลายยอด ยาว 2-5 ซม. ดอกในช่อค่อนข้างแน่น ขนาดบานเต็มที่ กว้าง 1 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว กลีบปากสีม่วงอมแดง ขอบกลีบบิดเป็นคลื่นชัดเจน มีกลิ่นหอมแรง หอมหวานคล้ายน้ำผึ้ง ดอกบานทนประมาณ 1 สัปดาห์ หรือนานกว่า
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : พฤศจิกายน สิ้นสุดระยะติดดอก : มกราคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบแล้งทางภาคเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ เนปาล สิกขิม อินเดีย และพม่า

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ : พบเห็นค่อนข้างน้อยมาก
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554